โอนเงินเข้าบัญชี "หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง"

1. ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 823-3003728

ประเภทออมทรัพย์ สาขาถนนพังงา

2.ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี 666-1001273

ประเภทออมทรัพย์ สาขาถนนเทพกษัตรีย์