แผ่นกรองฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ 3M 5N11 /แผ่น

SKU
MMM-5N11
฿55.00
มีสินค้า
แผ่นกรองอนุภาค มาตรฐาน N95 ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้คู่กับตลับกรองอากาศรุ่น 6000, 7000 ประกอบเข้ากับฝาครอบ 501 ใช้ป้องกัน ฝุ่น ละออง ฟูม ไอโลหะ
  • Buy 10 for ฿44.94 each and save 18%

แผ่นกรองอนุภาค มาตรฐาน N95 ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้คู่กับตลับกรองอากาศรุ่น 6000, 7000 ประกอบเข้ากับฝาครอบ 501 ใช้ป้องกัน ฝุ่น ละออง ฟูม ไอโลหะ

รายละเอียดแผ่นกรองอนุภาครุ่น 5N11
1. ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพตรงตามชันคุณภาพ N95* โดย National Institute for Occupational Safety and Health ( NIOSH ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. โดยสามารถป้องกันอนุภาคอันตรายทังฝุ่น ละออง ฟูมที่ปนเปือนอยู่ในบรรยากาศได้ โดยอนุภาคนัน ต้องไม่ใช่และไม่มีนํามัน หรือส่วนผสมของนํามันหรือสารประเภท เดียวกับนํามันปะปนอยู่
3. มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเหมือนกับตลับกรองรุ่น 6000 และรีดขอบเรียบ ทำจากโพลี โพรพีลีน (POLYPROPYLENE) และมีนําหนักเบามาก
4. สามารถใช้งานร่วมกับตลับกรองรนุ่ 6000 หรือใช้แบบเดี่ยวก็ได้ โดยใช้คู่กับอุปกรณ์ ประกอบได้แก่ ฝาครอบตลับกรองและฐานรองแผ่นกรอง
5. เมื่อ ประกอบไส้กรองเข้ากับหน้ากากแล้ว ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้สวมใส่จนเป็นอุปสรรค ต่อการทำงาน
6. มีค่า Assigned Protection Factor เท่ากับ 10 เมื่อ ใช้ร่วมกับหน้ากากกรองอากาศครึ่ง หน้า และมีค่าเท่ากับ 50 เมื่อ ใช้ร่วมกับหน้ากากกรองอากาศเต็มหน้า
7. บริษัทผู้จำหน่ายต้องฝึกอบรมวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้งานอย่างถูกต้องตรง ตามหลักการ
* ทดสอบโดยใช้อนุภาค Sodium Chloride ขนาด 0.3 ไมโครเมตร ตามข้อกำหนดของ NIOSH

ขนาดขนาดเดียว
แพ๊คเกจ10 ชิ้น/กล่อง
การบำรุงรักษานำมาใช้ได้อีก