แผ่นขัดหยาบขนแกะสีขาว ขนาด 8" แบบหน้าเดียว x1 แผ่น (ใช้กับแป้นหนามเตยขนาด 7")

SKU
VAN-WWS180
สำหรับขัดเก็บลบรอยต่างๆ ที่ฝังลึก
ลูกขัดขนแกะขนาด 9" แผ่นหนังสักหลาดใช้กับแป้นขนาด 7นิ้ว
ให้ตัวได้ดีเวลาขัดเข้าโค้ง สามารถใช้ได้กับเครื่องขัดสีไฟฟ้าและเครื่องขัดสีระบบลม
แพ๊คเกจ1